Målerudskiftning

Målerudskiftning og service af målere, med henblik på et bedre fundament for reduktion af vand- og varmespild.

Hos klaVVS ønsker vi at bidrage til en øget digitalisering hos fjernvarmeværkerne, blandt andet i form af hyppigere aflæsninger fra forbrugsmålere. Det kan vi opnå ved at udskifte målere med en gammel teknologi, til nye målere med en nyere teknologi, der tillader hyppigere aflæsninger. Det giver bedre mulighed for at analysere målerdata, således der kan skabes et bedre fundament for reduktion af vand- og varmespild, og et bedre og mere præcist overblik til forbrugerne.

Hos klaVVS tilbyder vi både målerudskiftning og service til private, såvel som større enterprise kontrakter som eksempelvis Odder Varmeværk, hvor vi udskifter større dele af deres nuværende målerpark. De nye målere aflæses hyppigere end de nuværende, hvorfor varmeværket har et godt fundament for at analysere data, og dermed lave driftsoptimering af fjernvarmeanlæggene. Ydermere placeres de nye målere ved målerudskiftning på fremløb, i stedet for returløb, hvilket giver varmeværkerne mulighed for hurtigere at opdage fejl, og finde potentielle lækager på kundernes installationer. 

Har du brug for en VVS-installatør med erfaring og viden inden for målere og aflæsningsmuligheder? Så er vi hos klaVVS altid klar til at hjælpe dig.